27.martā 6. b klases skolēni pirmsskolas grupiņai vadīja V.Plūdoņa jubilejai veltītu pasākumu.

Vispirms ar bērniem tika pārrunāts,kāpēc skolai ir piešķirts šī dzejnieka vārds.  Skolēni bija sagatavojuši puzles par V. Plūdoņa darbiem, kuras mazajiem bija jāsaliek. Bija jāmin arī mīklas, kuru atminējumi bija tēli no  V. Plūdoņa dzejas.

Skolēni bija sagatavojuši izrādīti pēc multiplikācijas filmas ”Zaķīšu pirtiņa” motīviem.

Noslēgumā kopā tika baudīta garšīga tēja un cepumi. 

Paldies 6.b klases skolēniem par interesanto pasākumu un pirmsskolas grupiņai par viesmīlīgo uzņemšanu.

 

6.b kl. skolēni izrāda “Zaķīšu pirtiņu”.
Pirmsskolas grupiņas skolēn liek puzles.