Skolas kolektīvs saņēmis priecīgu vēsti, ka ir apstiprināts projekta pieteikums konkursā ”Darīsim paši!”
Skolotājas Ineses Reisas vadībā tika pieteikta iniciatīva pašiem darboties skolas vides sakārtošanā projektu konkursā ‘’DARĪSIM PAŠI’’ Kuldīgas novadā.
Prieks, ka pašvaldība ir atbalstījusi ideju ‘’Darbagaldu izgatavošana mājturības un tehnoloģiju kabinetam’’, piešķirot finansējumu daudzfunkcionālu darbagaldu izgatavošanai. Darbagaldu izgatavošana notiks skolotāja Māra Saulgrieža vadībā.
Projekta gaitā plānots izgatavot 5 daudzfunkcionālus drošības noteikumiem atbilstošus darbagaldus kokapstrādes darbu veikšanai, darbam ar virpu (metālapstrāde) un citiem materiāliem ar atvilknēm skolēnu darbu uzglabāšanai, instrumentu novietnei u.c. mantu glabāšanai.