1.jūnijā notika pēdējā kursu “Problēmu risināšanas pieeja mācīšanā” nodarbība. Tā tika organizēta klātienē V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas telpās.

Lai ievērotu 2 metru distanci, nodarbība tika organizēta 3 dažādos laikos. Vispirms ar kursu organizatoriem tikās Laidu pamatskolas, Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra un Kuldīgas 2.vidusskolas komandas. Vēlāk pulcējās Vārmes pamatskolas, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas un Turlavas pamatskolu komandas. Pēdējā grupā tika aicinātas Kuldīgas Centra vidusskolas, Ēdoles pamatskolas un Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas komandas.

Sākumā skolu komandas uzklausīja Kuldīgas novada Izglītības nodaļas speciālistes Lilitas Mačtamas videouzrunu.

Pēc tās skolu komandas pastāstīja par savu novadīto un uzfilmēto stundu ar starpdisciplināro pieeju. Pēc tam skolu komandas tika iepazīstinātas ar pārējo skolu komandu sniegto vērtējumu. Turpinājumā katras skolas komandai nācās atbildēt uz kolēģu jautājumiem.

Noslēgumā vēl kursu organizatoru G.Upesdegles un A.Kārkliņas secinājumi un ceļa vārdi, domājot par kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanu, sākot ar 2020. g. 1.septembri 1., 4., 7. un 10.klasēs, kā arī apliecību saņemšana par piedalīšanos kursos “Problēmu risināšanas pieeja mācīšanā”.

Vairāk :

https://vpkv.kuldiga.lv/problemu-risinasanas-pieeja-macisana/

https://vpkv.kuldiga.lv/macamies-viens-no-otra/

Noslēdzošā kursu nodarbība notiek klātienē

Vairāk fotogrāfiju šeit