15. maijā  tikās V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas un Ventspils novada svešvalodu mācību priekšmetu jomu skolotāji, lai dalītos pedagoģiskajā pieredzē.

17.maijā V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā ieradās Talsu novada sākumskolas skolotājas. Kolēģes no kaimiņu novada vēroja mācību stundas, notika sarunas par kvalitatīva mācību procesa organizēšanu.