Kā tas katru gadu ierasts, septembrī skolā norisinājās Dzejas dienas, kuru laikā skolēni kopā ar klašu audzinātājiem, latviešu valodas un literatūras skolotājiem varēja iesaistīties dažādās ar dzejas iepazīšanu, radīšanu un deklamēšanu saistītās aktivitātēs. Vairāk foto no pasākumiem šeit.

5.b klase izmantoja iespēju uz skatuves norunāt savu mīļāko dzejoli. Bija uzdots atrast, glīti norakstīt un izteiksmīgi nolasīt. Runāja visi, pat tie, kuriem bija ŠAUSMĪGI bail.

Runā Samanta Sokolovska
Runā Arta Skujāne
Runā Filips Ričards Caune Beijers.

Arī 2. klašu skolēni aktīvi piedalījās skolas Dzejas dienu rīkotajos pasākumos. Skolēni ilustrēja un izveidoja izstādi ar I. Zanderes dzejoli “Dziesmiņa par skolas somu” un I. Samauskas dzejoli “Manam tētim pieder zobens”. Skolēni mācījās izteiksmīgi lasīt latviešu dzejnieku darbus, kurus “Brīvajā mikrofonā” varēja klausīties un novērtēt pārējie klases biedri. Skolēni, kurus klases biedri atzina par labākajiem dzejas lasītājiem un kuri deklamēja dzejoļus, saņēma pateicības rakstus un nelielas saldumu balviņas no klases audzinātājām. Pateicības rakstu saņēma arī labākie zīmētāji.

2.a klases skolēni ar kl. audz. Inetu Kronbergu
2.b klases skolēni
2.c klases skolēnu Dzejas dienu darbi

Savukārt 3.b klases skolēni nolēma sagatavot kopīgu priekšnesumu – iestudēt V. Plūdoņa dzejoli ,,Traucējums”. Trīs dienās bērni grupās sadalīja lomas, mācījās dzejoļa vārdus, gatavoja maskas. 22. septembrī ,,aktieri” grupās klasesbiedriem un audzinātājai rādīja savu priekšnesumu. Kaut arī zālē ,,tikai savējie”, bija jāpārvar uztraukums. Taču, kad atskanēja skatītāju aplausi, ,,aktieri” negribēja atstāt skatuvi. Katrs vēl pie mikrofona izteica vēlējumu. Visi bija priecīgi par jautro kopābūšanu un uzstāšanos.

3.b klase uz skatuves visi kopā

6. c, 8.b, 9.c un 11.a klases skolēni Dzejas dienu ietvaros “Brīvā mikrofona” dzejas lasījumos izvēlējās runāt Māras Zālītes, Ojāra Vācieša, Imanta Ziedoņa, Aspazijas, Aleksandra Čaka, Eduarda Veidenbauma un daudzu citu latviešu autoru dzejoļus. Pēc pasākuma pārrunājām, cik dažādi ir dzejoļi, cik tajos dažādas domas un sajūtas. Priecē skolēnu radošā aktivitāte.