Džimbas 9 soļu drošības programma ir deviņu nodarbību programma, kas paredzēta bērniem vecumā no četriem līdz astoņiem gadiem. Tās mērķis ir, izglītojot pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnus un viņu vecākus, mazināt vardarbības risku šo bērnu dzīvē. Kopš 2009.gada šo programmu īsteno īpaši sagatavoti nodarbību vadītāji – Džimbas drošības aģenti, kas darbojas ar interaktīvām metodēm, sarežģītas un mulsinošas lietas pasniedzot caur mūziku, rotaļām, filmiņām un lomu spēlēm.

Pirmo klašu skolēni kopā ar Džimbu 9 nodarbības cītīgi mācījās, lai prastu rīkoties pareizi, ja nonāktu draudīgā situācijā. Nodarbību noslēgumā visi apņēmās nedarīt pāri arī citiem.