Gaidot skolas simtgadi, kā vienmēr, tika domāts par grāmatu, kura būtu vēsturisks atskats uz ievērojamu laika posmu , kas ļautu labāk saskatīt mūsu skolas cienījamo vēsturi, uzvaras un zaudējumus, pat cīņu par tās izdzīvošanu.

Grāmatas “Ģimnāzija nav tikai sapnis” autore ir agrākā skolotāja un direktora vietniece (1987 – 2000), tagad laikraksta “Kurzemnieks” literārā redaktore un žurnāliste Dina Poriņa. Maketētāja – Laila Zudāne.
Grāmata bagāta ar skolēnu un skolotāju atmiņām, kā arī tajā izmantoti Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Kuldīgas novada muzeja, V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, laikraksta Kurzemnieks arhīva, pedagogu, absolventu un autores personiskā arhīva foto, Ričarda Sotaka, Ievas Benefeldes un Edgara Zviedrāna foto.
Ar prieku ziņojam, ka 1.decembrī 361 lappusi biezā grāmata nodota Talsu tipogrāfijai.
Adventa laiks šogad būs arī jaunās grāmatas gaidīšanas laiks. Ceram, ka dienas gaismu tā ieraudzīs ap Ziemassvētkiem.