“Iekāp cita kurpēs”

5. oktobrī norisinājās projekta “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” projekta “Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestāžu pašpārvalžu stiprināšana un attīstība” neformālā nodarbība “Iekāp cita kurpēs”.

Tā bija iespēja apliecināt sevi radošos un aktīvos pārbaudījumos, mazinot aizspriedumus un apzinoties, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām ir spējīgi domāt tikpat radoši kā mēs.

Diskusijas “Nozīme ir tikai tam, kas mēs esam” laikā dalībnieki apzinājās to, ka cilvēki ar ierobežotām iespējām ir tikpat nozīmīga daļa Latvijas sabiedrībā, tāpēc ir jāveicina to integrēšana sabiedrībā, tiecoties tuvāk Eiropas Savienības mērķim “Iekļaujoša sabiedrība”.

Neformālās nodarbības laikā dalībnieki darbojās grupās – viena grupa iepazina tuvāk Kuldīgas Invalīdu biedrību (par to jauniešus iepazīstināja Kuldīgas Invalīdu biedrības vadītāja Lidija Petrevica).

Otrai grupai uzdevums bija intervēt Kuldīgas iedzīvotājus, vaicājot kāds atbalsts būtu nepieciešams personām ar ierobežotām iespējām.

Trešā grupa devās uz Kuldīgas galveno ielu – Liepājas ielu – izpētīt tās pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Pavisam drīz tiekamies jau nākamajā projekta nodarbībā – 28.oktobrī – hobiju tirdziņā.