Miķeļdienā – 29. septembrī aizvadīts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” projekta “Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestāžu pašpārvalžu stiprināšana un attīstība” IEVADSEMINĀRS.

Ievadseminārā caur neformālās izglītības metodēm (ledus laušana, pasaules kafejnīca, u.c.), starp iesaistītajām pusēm tika radīta brīva, nepiespiesta gaisotne sadarbības turpināšanai, kas būs nepieciešama tālākajos projekta attīstības posmos.

Ievadseminārā piedalījās pašpārvaldes jaunieši, Senioru skolas pārstāvji un Kuldīgas Invalīdu biedrības vadītāja. Seminārā diskutēja par tēmu “Iekļaujoša sabiedrība”. Pasākuma laikā dalībnieki tika sadalīti diskusiju grupās, iejūtoties kā kafejnīcā – pie galdiņiem un pie katra galdiņa diskutējot par tēmām, kas detalizētāk izceļ tēmu “iekļaujoša sabiedrība”. Diskusiju tēmas mazajās grupās bija: iekļaušanas atbalsts, paaudžu mijiedarbība, hobiji, labdarība, stereotipi un dalība organizācijās. Sarunās atklājās vairākas problēmas, kuras Kuldīgas novadā būtu nepieciešams risināt, lai Kuldīgas novadā būtu iekļaujoša sabiedrība.

Semināra beigās dalībnieki iepazinās ar izanalizētajām problēmām un nonāca pie to iespējamiem risinājumiem – ziedojuma mērķa noslēdzošajā labdarības pasākumā, kas norisināsies decembrī.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.