Projekta ‘’Darbagaldu izgatavošana mājturības un tehnoloģiju kabinetam’’ mērķis bija izgatavot 5 daudzfunkcionālus darba galdus, uz kuriem novietot kokapstrādes mācību virpas. Darbgaldos iestrādātas atvilktnes, kurās var novietot virpu kaltu aprīkojumu un novietot mācību uzdevumus, kā arī rekonstruēt daudzfunkcionālus galdus – izgatavot galda kāju konstrukcijas, kurās iestrādātas 8 atvilktnes kokapstrādes mācību darbu uzglabāšanai.

Darba galdu izgatavošanu veica VPKV mājturības un tehnoloģiju skolotājs Māris Saulgriezis. Bijām plānojuši palīgdarbu veikšanai iesaistīt arī skolas skolēnus u.c. interesentus, taču COVID-19 pandēmijas ierobežošanas pasākumu dēļ mācību process mācību gada nogalē notika attālināti, līdz ar to skolēni darbu veikšanā praktiski neiesaistījās, vien attālināti varēja vērot darbu norisi un nedaudz līdzdarboties pēdējos gatavā materiāla gala apstrādes procesos, kā arī šī iemesla dēļ radās nobīde plānoto darbu realizācijas grafikā par aptuveni vienu mēnesi.

Galvenie ieguvēji šī projekta īstenošanas rezultātā ir VPKV skolēni, kas ieguvuši jaunus un atjaunotus darba galdus mājturības un tehnoloģiju kabinetā.

Lai arī mazākā apjomā, kā plānots, tomēr skolēni arī tika iespēju robežās iesaistīti projekta realizācijas procesā, tādējādi sekmējot jauniešu piederību savai skolai, savai pilsētai, veidojot viņos apziņu nepostīt citu radīto ne savā skolā, ne pilsētā, ne citur.

Mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmets cieši saistīts ne tikai ar mākslu un radošumu, bet arī ar dabu,  tiek veidota izglītojamo atbildība un rūpes par dabas resursiem, piemēram, mežu, veidojot pilsoniski aktīvus jauniešus, kas būs ieinteresēti sargāt apkārtējo vidi, nepostīt, meklēt videi draudzīgus risinājumus, idejas.