1.a,b,c klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājām I.Kronbergu, I.Incenbergu un A.Augsni “Labo darbu nedēļā 2020” notīrīja savus solus, sakopa zaļos augus.
Visi priecīgi par padarīto labo darbu!

Vairāk foto šeit