Pirmo klašu skolēni dara labus darbus

1.a,b,c klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājām I.Kronbergu, I.Incenbergu un A.Augsni “Labo darbu nedēļā 2020” notīrīja savus solus, sakopa zaļos augus.
Visi priecīgi par padarīto labo darbu!

Vairāk foto šeit