Foto: Madara Dravniece

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā noslēgušies būvdarbi un telpu iekārtošana – agrākā sporta zāle pēc remonta pārtapusi par pasākumu un mācību telpu, kas skolai bija ļoti nepieciešama, kā arī atjaunotas vairākas klases.

Vēl skolēnu un skolotāju vajadzībām iegādātas ergonomiskas mēbeles, nepieciešamas aprīkojums un informācijas tehnoloģiju iekārtas 75 104,25 EUR vērtībā (ieskaitot PVN): dokumentu kameras, interaktīvs ekrāns un galds, portatīvie datori un planšetes. Tādējādi skolas audzēkņi un skolotāji ieguvuši jaunas iespējas, lai varētu mūsdienīgi strādāt labos apstākļos.

“V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola ir sagaidījusi multifunkcionālu zāli un mācību kabinetus, ko pilnvērtīgi izmantosim visa mācību gada garumā. Zālē notiks pasākumi, mēģinājumi bērnu deju kolektīvam “Pūpoliņi”, tāpat 7. un 10. klašu skolēni šeit apgūs teātra mākslas pamatus. Arī izlaidumi turpmāk varēs notikt skaistā, pasākumiem piemērotā telpā,” norāda skolas direktora pienākumu izpildītāja Inese Astaševska.

Kā jau iepriekš ziņots, būvdarbi varēja notikt ātrāk, jo pavasarī bērni mācījās attālināti. Darbus pēc SIA “JD projekts” būvprojekta veica būvfirma SIA “Pretpils”, tie izmaksāja 328 100,38  EUR (ieskaitot PVN), bet būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būves un būvsistēmas”.

Darbi norisinājās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.1.2 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 2. kārtas projekta “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros, kur tiek atjaunotas trīs Kuldīgas novada skolas. Visu trīs skolu projekta attiecināmo izmaksu apmērs ir 6 191 460.51 EUR. 3 493 257.00 EUR ir no Eiropas Savienības ERAF fonda līdzekļiem, 1 888 742.46 EUR – Kuldīgas novada pašvaldības finansējuma daļa, bet 809 461.05 EUR – valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

ES logo