2024.gada 26. aprīlī tika aizvadīta Kurzemes reģionu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference (2.posma 2.kārta), kuru organizēja Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmija (RTU Liepājas akadēmija) un tā notika attālinātā formātā. Šajā konferencē no V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas tika prezentēti 7 darbi, visi 7 darbi iegūst godalgotās pakāpes, divi darbi  tika izvirzīti uz 3.posmu 48. Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci. Uz valsts konferences trešo posmu  izvirza to skolēnu darbus, kuri 2. posmā (reģiona konferencē) ieguvuši vismaz 100 punktus.

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēnu panākumi Zinātniskās pētniecības darbu konferencēs

Zinātniskās pētniecības darbs Darba autors Darba vadītājs Iegūtā pakāpe
Reģionālā konference

2.posms

Valsts konference

3.posms

Kofeīna ietekme uz cilvēka organismu dažādos vecuma posmos Emīlija Studente G.Jasinska I.pakāpe

uzaicināta uz valsts posmu

iegūst III.pakāpes diplomu
CO2 līmeņa  ietekme uz skolēnu veselību un mācību procesu Laine Porgaile E.Heniņa II.pakāpe

uzaicināta uz valsts posmu

 

iegūst II.pakāpes diplomu

Palielināta svara problēmas V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēniem Karina Kiričko E.Heniņa III.pakāpe  
Lasīšanas tendences un populārākie grāmatu žanri Kuldīgas novadā Alise Riekstiņa Z.Miķelsone III.pakāpe  
Meža īpašuma atjaunošana pēc tā nociršanas Evelīna

Rozenberga

M.Lagzdiņa III.pakāpe  
Valsts sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem Kerida Šefanovska S.Blumberga III.pakāpe  
Skābo nokrišņu ietekme uz arhitektūras pieminekļiem un ēkām Kuldīgā Simona Skudika L.Reimane III.pakāpe  

22. maijā Latvijas Universitātē notika Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu konference, tajā savus pētnieciskos darbus komisijas klātbūtnē aizstāvēja mūsu skolas 12.klases skolnieces.

Laine Porgaile saņēma 2.pakāpes diplomu par savu izstrādāto zinātniskās pētniecības darbu “CO2 līmeņa  ietekme uz skolēnu veselību un mācību procesu”. 

Paldies arī Emīlijai Studentei, kura aizstāvot savu darbu “Kofeīna ietekme uz cilvēka organismu dažādos vecuma posmos” iegūst 3.pakāpes diplomu.

Apsveicam visus dalībniekus, laureātus! 

Liels paldies arī skolotājām — Evijai Heniņai, Gintai Jasinskai un Ingai Liepiņai — par atbalstu un ieguldījumu skolēnu personīgajā izaugsmē!

Informāciju sagatavoja:
skolotāja Inga Liepiņa