Šodien mūsu skolā norisinājās izglītojošs pasākums “Ar drošu soli vasarā”, kura mērķis bija sagatavot skolēnus drošam un aizraujošam vasaras brīvlaikam. Pasākums ietvēra dažādas stacijas, kurās skolēni piedalījās interaktīvās aktivitātēs un apguva būtiskas drošības prasmes.

Pasākuma ietvaros skolēni piedalījās šādās stacijās:

  • Drošs paliek drošs: spēle ar metamo kauliņu par drošību.
  • Ceļazīmes stāsts: ceļazīmju izzināšana.
  • Elektriskie draugi: iepazīšanās ar elektrisko transportlīdzekļu drošību.
  • Vajag, nevajag/Ņemt, neņemt: spēle uz ātrumu par to, ko vajag un ko nevajag ņemt līdzi.
  • Krīzei gatavs!: izpratne par 72 stundu somas nozīmīgumu.
  • Viens pats mājās: drošības noteikumi, atrodoties mājās vienatnē.
  • Augi – tavi draugi: mācīšanās par dažādiem augiem un to nozīmi.
  • Prātīgs pļiku-pļeku: izglītošana par drošību pie ūdens.
  • Ai, kā sāp!: pirmās palīdzības sniegšana.
  • Stabiņš, stabiņš, vadiņš, vadiņš: izzinošas aktivitātes par elektordrošību.

Liels paldies mūsu skolas atbalsta komandai – Dacei Rimaševskai, Sandrai Blumbergai, Annai Kļaviņai, Inesei Eglei, Irēnai Osei, Santai Lerhai, Dzintrai Kārkliņai, Janai Ķirsei, Intai Poļikovai, Simonai Cērmanei, Daigai Šmēdiņai un Mārcim Kārlim Balodim – par lielisko organizāciju un neatlaidīgo darbu pasākuma realizācijā!

Īpašu paldies sakām arī Valsts policijas Liepājas, Ventspils un Kuldīgas iecirkņiem, kā arī Kuldīgas glābšanas dienestam par viņu iesaisti un atbalstu!

Pasākums “Ar drošu soli vasarā” ir kļuvis par nozīmīgu notikumu mūsu skolā, kas ne tikai izglīto, bet arī motivē skolēnus būt atbildīgiem un rūpēties par savu drošību. Mēs ceram, ka šīs iegūtās zināšanas skolēniem noderēs un palīdzēs viņiem droši izbaudīt vasaras brīvlaiku.

Lai visiem droša un priecīga vasara!

Foto galerija pieejama šeit.