Jau otro gadu Latvijas skolās skolēni apgūst kompetenču izglītību. Vēstures un sociālo zinātņu I (10.-11.klase) saturs rada jaunus izaicinājumus, kurus kopā ar skolēniem jāmēģina risināt. Šobrīd apgūtais temats ir “Demokrātiskas valsts pārvaldīšana”, kura viens no apakštematiem ir – Kā Latvijā darbojas valsts pārvalde? Viens no temata sasniedzamajiem rezultātiem ir: pašvaldību pienākumi un prioritātes pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem, reģionālā sadarbība un efektivitāti veicinošas aktivitātes, kas ļauj skolēniem iepazīt subsidiaritātes un proporcionalitātes principu darbību praksē.

Lai šo jautājumu apgūtu, radās doma lūgt palīdzību organizēt tikšanos ar kādu no domes deputātiem. Lūgums tika nosūtīts novada domes izpilddirektorei Ilzei Dambītei-Dambergai, kura vienojās ar domes priekšsēdētāju, ka tieši Inga Bērziņa skaidros jautājumu saistībā ar pašvaldības pienākumiem un prioritātēm.

Skolēni iesūtīja vairāk kā 20 jautājumus un 4. novembrī zoom platformā notika 11. klašu skolēnu tikšanās ar Kuldīgas novada domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu, kura izklāstīja pašvaldības prioritātes, sasniegumus un izaicinājumus, kā arī atbildēja uz skolēnu jautājumiem.

Skolēnu atgriezeniskā saite par tikšanos:

Saņēmu atbildes uz visiem saviem jautājumiem, pat arī tādiem, ko nenosūtīju, bet iekšēji vēlējos pajautāt… Vairāk uzzināju tieši par aktualitātēm pašvaldībā. Par iedzīvotāju iesaistīšanos – iedzīvotājiem ir daudz dažādu iespēju, taču tās bieži netiek izmantotas, piemēram, tās pašas vēlēšanas – zema aktivitāte. Taču Facebookā un citur sabiedrības klātbūtnē tiek runāts – “Viss ir slikti”, “Neko jau nevar darīt”. Un šo es tiešām nesaprotu, kāpēc tā ir, varbūt tik tiešām tas ir Padomijas iespaids, kā minēja Bērziņas kundze, taču arī jaunā paaudze ir pilsoniski neaktīva… Kopumā saruna bija vērtīga, lika aizdomāties, kā arī uzzināju daudz jaunu aktuālu lietu, kā piemēram, par azartspēļu zāles nevēršanu Kuldīgā.

Manuprāt, iedzīvotājiem vairāk vajadzētu iesaistīties vēlēšanās un citās aktivitātēs, bet prezentācijā varēja redzēt, ka jaunieši diezgan aktīvi iesaistās ar novadu saistītās lietās. Manuprāt, saruna bija vērtīga, jo bija interesantāk šo informāciju uzzināt no pašas domes priekšsēdētājas, nevis izlasīt to internetā vai no kāda cilvēka kas nav tik ļoti iesaistīts pašvaldības darbībā.

No I. Bērziņas stāstītā uzzināju, kāpēc komunālie pakalpojumi un ūdensapgāde ir pašvaldības paspārnē. Līdz šim par to nebiju iedomājusies. Tā kā mans jautājums bija tieši par iedzīvotāju iesaisti demokrātijas procesos, tad arī tajā tika atklāta mana atbilde, proti, iedzīvotāji šajos procesos iesaistās diezgan pasīvi. Kopumā sarunu vērtēju kā noderīgu un interesantu.

Es uzzināju, ka mums Latvijā, salīdzinot ar citām vastīm, maz cilvēki piedalās vēlēšanās, taču vēl īsti nesaprotu, kāds ir šo cilvēku iemesls, kādēļ viņi nepiedalās, jo vēlāk gan internetā, gan sarunās ir dzirdama neapmierinātība. Man šī saruna patika, jo tagad zinu kāds ir pašvaldības darbs, u.t.t.

Pateicamies Kuldīgas novada domei un domes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai par atsaucību un veltīto laiku!