No 14. septembra par Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju iecelta pašreizējā Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra vadītāja Inese Astaševska. Līdzšinējais skolas direktors Mārtiņš Burke-Burkevics pēc savas iniciatīvas lūdzis izbeigt darba tiesiskās attiecības ar pašvaldību.

Kuldīgas novada pašvaldība pateicas M. Burkem-Burkevicam par ieguldīto darbu, jaunām idejām un izrādīto entuziasmu skolas attīstīšanā.

I. Astaševska V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas kolektīvu vadīs līdz brīdim, kad konkursa kārtībā tiks izraudzīts un apstiprināts jaunais direktors. Vienlaikus I. Astaševska saglabās Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra vadītājas amatu.

14. septembrī notika skolas kolektīva sapulce, kurā Kuldīgas novada Domes vadība un direktora pienākumu izpildītāja I. Astaševska tikās ar pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem.

I. Astaševska ir kuldīdzniece. Pēc V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas absolvēšanas viņa Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā ieguvusi izglītības zinātņu bakalaura grādu sportā, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā – deju un ritmikas skolotāja kvalifikāciju un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā – sporta zinātnes maģistra grādu.

I. Astaševska kopš 2016. gada vada Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centru, pirms tam strādājusi par pedagogu V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā un Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā.

Sagaidāms, ka Kuldīgas novada Domes sēdē 24. septembrī apstiprinās konkursa nolikumu, lai izraudzītos jauno skolas direktoru.