Mēnesis: 2021. gada septembris

Ar bumbu uz TU!

Rīt sportojam? Jā, jo neformālā jauniešu grupa “Vilis un Co” sadarbībā ar V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas sporta skolotājiem rīt rīko…