Mēnesis: 2022. gada novembris

Titulu ieguvēji

Mūsu labākie, stiprākie, veiklākie – titulu “Spīdola 2022” un “Lāčplēsis 2022” ieguvēji 10.-12. klašu grupa – Sanija Robežniece, Markuss Graudelis…