“Lai līgo lepna dziesma. Tev, brīvā Latvija!”

(V. Plūdonis)

17. novembrī svinējām Latvijas valsts dzimšanas dienu, iejūtoties latviešu mūziķu tēlos.