9. maijā V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas jaunie vēstnieki rīkoja izglītojošu un aizraujošu pasākumu sēriju, lai atzīmētu Eiropas dienu. Skolēni no visām klašu grupām – no pirmās līdz divpadsmitajai – piedalījās dažādās aktivitātēs, kas veicināja izpratni par Eiropas kultūru un valodām.

Dienu iezīmēja plašs aktivitāšu klāsts. Piedāvājumā bija spēles, kā “Uzmini valodu”, kurā skolēniem bija jāatpazīst dziesmas, kas skanēja dažādās Eiropas valodās, kā arī valodu un burtošanas spēles, kas lika skolēniem ātri un precīzi lietot svešvalodas vārdus un izteicienus. Papildus tam, skolēniem bija iespēja piedalīties kultūras atklāšanas aktivitātēs, piemēram, staigāšanā un pietupšanās spēlē, kas bija saistīta ar mūzikas un kultūras elementiem no dažādām ES valstīm.

Skolotāji arī deva savu ieguldījumu, veltot mācību stundas Eiropas tematikai, sniedzot skolēniem iespēju izprast Eiropas politikas, vēstures un kultūras aspektus dziļāk un plašāk. Šāda pieeja palīdzēja radīt pilnveidotas izglītības pieredzi, kas apvienoja teorētisko mācību ar praktiskām aktivitātēm.

Pateicamies visiem, kas piedalījās un atbalstīja šī gada Eiropas dienas svinības!