16.februārī V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā viesojās Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs, kurš jauniešiem pastāstīja par iespējām Eiropas Savienībām. 

Eiropas Parlamenta deputāts tikās ar 9.a, 9.b un 12.a klases skolēniem, kā arī Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas jaunajiem vēstniekiem.

Tika aktualizētas iespējas, kā Discover EU, Erasmus+ (gan skolu, gan augstskolu programmas), Eiropas Solidaritātes korpuss (gan solidaritātes projekti, gan brīvprātīgā darba iespējas), Robēra Šūmaņa praktikantu programma Eiropas Parlamentā u.c.

Jaunieši atzīst, ka tikšanās bija interesanta un vērtīga, atliek vien izmantot Eiropas Savienības piedāvātās iespējas.