Ēnu diena ir pasaulē atpazīstams un atzīts Junior Achievement karjeras izglītības pasākums skolēniem, kura mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Šogad Ēnu diena notiek 13.februārī. Ēnu dienas laikā V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 7.-12.klašu skolēni apmeklēs kādu darba vietu un 4-6 stundu garumā vēros interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Vairāk informācijas par Ēnu dienas kārtību skolā var saņemt pie karjeras konsultantes  Guntra Krūkliņas 1.stāvā (pirms ēdamzāles).

Skolēniem jāatceras: interesēties un kārtot dokumentus nepieciešams laicīgi.