Šī gada 7.februārī mūsu skolas sākumskolas skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Tukuma 2.vidusskolu un privāto vidusskolu “Patnis”.

Vizīšu laikā skolās, VPKV skolotāji varēja vērot atklātās stundas, gūt pieredzes apmaiņu stundu efektivitātes paaugstināšanai, starpdisciplināro stundu plānošanai un vadīšanai. Skolotāji uzzināja par skolu darbu un metodēm pasākumu un pēcpusdienas darba organizēšana, darbam ar vecākiem, kā arī iepazinās ar skolēnu izpētes karšu metodiku.

Skolotājiem pēc pieredzes apmaiņas brauciena ir viela pārdomām un iedvesma realizējamām idejām.

Liels paldies Tukuma 2.vidusskolas un “Patņa”skolotājiem, kā arī administrācijai par ieguldīto darbu.