4.a klase Mikam Renāram Krēgeram par neatlaidību cīnīties, neskatoties uz veselības sarežģījumiem, par klasesbiedru saliedēšanu.
4.b klase Raivo Skudikam par atsaucību, laipnību un pieklājību attiecībās ar klasesbiedriem.
5.a klase Rolandam Lūkam par pieklājību, centību, apzinīgumu un disciplinētību ikdienā.
5.b klase Gustavam Blindam par sirsnību, pieklājību, atsaucību un izpalīdzību attiecībās ar klasesbiedriem.
6.a klase Esterei Bārai par atsaucību, atbalstu, centību, godīgumu, izpalīdzību klasē, darbojoties klases interesēs, vairojot pozitīvo.
6.b klase Kārlim Freimanim par atsaucību, vēlmi darboties, būt izpalīdzīgam.
7.a klase Ernestam Purviņam par atsaucību, vēlmi darboties klases interesēs un atbildību pret sev uzticētajiem pienākumiem.
7.b klase Aleksim Orbim par atsaucību klasē un aktīvu dalību skolas pasākumā “Svinam Latvijas dzimšanas dienu”.
7.c klase Vitai Lubgānei par nesavtīgu palīdzību Ukrainas skolēnu iekļaušanā VPKV mācību darbā.
8.a klase Viktorijai Kudrovskai par vēlmi darboties klases interesēs un augsto atbildības sajūtu, veicot ikdienā uzticētos pienākumus.
8.b klase Alisei Robežniecei par sirsnību, atsaucību, ieinteresētību, aktīvu dalību klases pasākumu organizēšanā un līdziesaisti pašpārvaldes organizētajās aktivitātēs.
8.c klase Rebekai Pargaļauskai par atvērtību jauniem izaicinājumiem- uzsākt aktīvu dalību pašpārvaldē un būt iniciatīvas bagātai klases kolektīvā.
9.a klase Elīzai Alisei Kārkliņai par atsaucību, atbalstu, sirdssiltumu, būšanu blakus, kad to visvairāk vajag.
9.b klase Elīnai Leldei Tūbelei par augsto atbildības sajūtu un vēlmi darboties klases interesēs.
9.c klase Deividam Sīlim par pozitīvu klases mikroklimata uzturēšanu, pieklājību un atbildību pret sev uzticētajiem pienākumiem.
10.a klase Aleksim Rateniekam par  sirsnību, atsaucību palīdzot  klases biedriem motivējot viņus mācīties ar savu paraugu  un līdziesaisti pašpārvaldes organizētajās aktivitātēs.
10.a klase Beātei Šneiderei par aktīvu piedalīšanos skolas pasākumos, izpālīdzību apmulsuma brīžos, klases saliedēšanu.
11.a klase Evelīnai Rozenbergai par sirsnību, atsaucību, aktīvu dalību dažādu pasākumu organizēšānā.
11.a klase Danai Lībai Blūmai par sirsnību, atsaucību, aktīvu dalību dažādu  pasākumu organizēšānā.
12.a klase Aleksandrai Beierei par atsaucību, iniciatīvu un aktīvu dalību dažādu pasākumu organizēšanā.
12.a klase Katrīnai Kiričenko par izpalīdzību, atsaucību un aktīvu dalību dažādu pasākumu organizēšanā.
PP Mārtiņam Stebulim par cieņpilnu attieksmi pret līdzcilvēkiem un cilvēciskuma vērtību buķeti – labsirdību, iejūtību, laipnību, ieinteresētību.
    Mārtiņš ir VPKV Skolēnu pašpārvaldes dzinējspēks, sabiedriski aktīvs un patiess,  regulāri sniedz savu ieguldījumu ideju pilnveidošanā. Gatavs veltīt savu laiku, padarot skolas ikdienu interesantāku.