Sestdien – 8.septembrī V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 6.a klases skolēni kopā ar audzinātāju Līgu Zeidaku, kā arī Ekoskolas koordinatori, direktores vietnieci mācību darbā Eviju Heniņu un citiem zaļi domājošajiem, piedalīsies piekrastes Tīrradē.

Piekrastes Tīrrade notiek 2018.gada septembrī – katru nedēļas nogali. Jau sešus gadus kampaņas Mana Jūra ietvaros tiek veikts piekrastes atkritumu monitorings, analizēti dati un izglītota sabiedrība, nespējot samierināties ar to, ka visā pasaulē jūras un okeāni slīkst atkritumos. Latvijas piekraste ir 500 km gara, diemžēl arī tā ne visur ir tīra. Tāpēc šīs akcijas ietvaros piekrastes sakopšanā tiek aicināts ikviens!

Tīrrades norise:

8. septembris – Ventspils, Ventspils novads

15. septembris – Dundagas novads, Rojas novads, Mērsraga novads, Salacgrīvas novads

22. septembris – Engures novads, Carnikavas novads, Saulkrastu novads, Limbažu novads

29. septembris – Rīga, Jūrmala