No 09.12. – 15.12.2018. skolas direktores vietniece metodiskajā darbā Agnese Kārkliņa un sākumskolas skolotāja Ieva Bergmane dosies uz Seviļu, Spānijā, kur piedalīsies apmācību kursā par sadarbības veicināšanu starp skolotājiem un vecākiem.

Apmācību kursu nodrošinās Euromind Projects SL (iDevelop Teacher Training Department).

Mācību brauciens notiks Erasmus + projekta “Skolotāji un vecāki kopā ir spēks” ietvaros.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.