20.februārī no plkst.15:30-18:30 notiks vecāku vakars jeb individuālās tikšanās ar skolotājiem.

Visi mīļi aicināti!

Klašu audzinātāji Kabinets Klase
Vickope Santa 3.stāvs 24. kabinets 1.a audzinātāja
Reimane Santa 3.stāvs 21. kabinets 1.b audzinātāja
Balode Lāsma 3.stāvs 17. kabinets 2.a  audzinātāja, novada mācība
Līniņa Dace 3.stāvs 16. kabinets 2.b  audzinātāja
Kronberga Ineta 3.stāvs 19. kabinets 3.a  audzinātāja
Incenberga Ilona 3.stāvs 18. kabinets 3.b  audzinātāja
Augsne Anna 3.stāvs 15. kabinets 3.c  audzinātāja
Poļikova Inta 3.stāvs 23. kabinets 3.d  audzinātāja
Peskopa Saiva 3.stāvs 20. kabinets 4.a  audzinātāja
Vitte Inese 3.stāvs 22. kabinets 4.b  audzinātāja
Bergmane Ieva 3.stāvs 25.kabinets 4.c  audzinātāja
Lagzdiņa Māra 4.stāvs 28.kabinets 5.a  audzinātāja, ģeogrāfija, bioloģija
Poriņa Sandra 2.stāvs 14.kabinets 5.b  audzinātāja, matemātika
Līce Laine 2.stāvs 8.kabinets 5.c  audzinātāja, matemātika
Zeidaka Līga 1.stāvs treneru telpa 6.a  audzinātāja, sports
Reiha Marika 4.stāvs 34. kabinets 6.b audzinātāja, latviešu valoda un literatūra
Pirtniece Ļubova 4.stāvs 26. kabinets 6.c  audzinātāja, mūzika
Bidzāne Rita 4.stāvs 27. kabinets 7.a  audzinātāja, dabaszinības, bioloģija
Krūkliņa Guntra 1.stāvs karjeras centrs 7.b  audzinātāja, Latvijas un pasaules vēsture,
Pujāte Marta 1.stāvs, 1.kabinets 7.c  audzinātāja, Latvijas un pasaules vēsture
Blumberga Inta 2.stāvs 6.kabinets 8.a  audzinātāja,  latviešu valoda un literatūra
Pērkone Vineta 4.stāvs 30.kabinets 8.b  audzinātāja, angļu valoda
Hartmane Jolanta 4.stāvs 31.kabinets 8.c  audzinātāja,  latviešu valoda un literatūra
Bērzkalne Aira 4.stāvs 29.kabinets 9.a  audzinātāja, angļu valoda
Miķelsone Zanda 4.stāvs 32.kabinets 9.b  audzinātāja,  latviešu valoda un literatūra
Djageļa Svetlana 1.stāvs 4.kabinets 9.c  audzinātāja, krievu valoda
Strupule-Buka Daiga 4.stāvs 33.kabinets 10.a  audzinātāja,  latviešu valoda un literatūra
Zudāne Laila 2.stāvs 13.kabinets 11.a   audzinātāja, informātika
Jankovska Jolanta 1.stāvs, treneru telpa 11.b  audzinātāja, sports
Reboka Inese 2.stāvs 9.kabinets 12.a  audzinātāja, matemātika
Jansone Jana 1.stāvs, direktores kabinets direktore, autoapmācība,
Rimaševska Dace 1.stāvs, vietnieku kabinets dir. vietn. māc.d.
Heniņa Evija 1.stāvs, vietnieku kabinets dir. vietn.māc.d.,

bioloģija 8.kl.

Upeniece Sangrita 2.stāvs pašpārvaldes telpa dir. vietn. audz.d.,

mūzika

Kārkliņa Agnese 1.stāvs, vietnieku kabinets dir. vietn. met.d.,

angļu valoda

Grīna Daina 1.stāvs, izziņas centrs sociālās zinības, ekonomika
Upesdegle Gunta 1.stāvs, izziņas centrs Latvijas un pasaules vēsture, 10.-12.kl.
Šmēdiņa Daiga 1.stāvs bibliotēka dabaszinības, psiholoģija 12.kl.
Melne Agnese 1.stāvs izziņas centrs vizuālā māksla
Augsne Valdis 2.stāvs, 12.kabinets fizika
Jankovska Gunta 2.stāvs, 11.kabinets matemātika
Zomerovska Dace 2.stāvs 5.kabinets matemātika
Freimane Inese 2.stāvs 10. kabinets informātika
Bērziņš Kristaps 1.stāvs, treneru kabinets sports
Riķīte Marija 2.stāvs skolotāju istaba angļu valoda
Nāburga Valija 2.stāvs skolotāju istaba angļu valoda
Vilnīte Agita 1.stāvs 2.kabinets angļu valoda
Iesalniece Ināra 1.stāvs 3.kabinets ķīmija
Rozentale Natalia 1.stāvs, 7.kabinets krievu valoda
Saulgriezis Māris Blakus korpuss, MT kabinets mājturība un tehnoloģijas
Lūse Signe Blakus korpuss, MT kabinets mājturība un tehnoloģijas
Brālīte Indra 1.stāvā ejot cauri ēdamzālei  atbalsta pedagogs
Blumberga Sandra 1.stāvā, sociālā pedagoga kabinets soc. pedagogs
Ose Irēna 1.stāvā ejot cauri ēdamzālei logopēds
Neimane Iluta 3.stāvā, psihologa kabinets psihologs