Advents

Dec 1, 2019

Kas ir advents? Tulkojumā no latīņu valodas – atnākšana.  Kas tad nāk? Ko tad mēs tiekam aicināti sagaidīt? Ja adventa laika vēstījums netiek konkretizēts, vai pareizāk sakot, vēsts tiek aizmirsta un apzināti atmesta, tad pazaudējam orientieri. Bībelē ir vārdi, kas liecina par akmeni, kas tiek namdaru atmests kā nevajadzīgs taču izrādās ir stūra akmens, kas nodrošina mājas spēju pastāvēt un būt stiprai. Jēzus sacīja tiem: “Vai jūs nekad neesat rakstus lasījuši: akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir kļuvis par stūra akmeni; tas ir no Tā Kunga un ir brīnums mūsu acīs.” /Mateja evaņģēlijs 21.nodaļa 42.pants./ Protams, ir skaisti, ka pilsēta tiek krāšņi dekorēta, ir skaisti un krāsaini rotājumi, bet ja tie ir bez satura? Ja tie ir tukši un bezjēdzīgi? Ir atkal jāierauga tas akmens, kas atmests, ir jāsaredz tā svarīgā vēsts, kas cauri laikiem arvien nāk pie katra no mums – no tumsas ieiet Gaismā, kurā sevi spējam saredzēt pilnībā, ieraudzīt savus trūkumus, savu nespēku, savu augstprātību, kas rada dvēseliskas sāpes gan mums pašiem, gan tiem, pret kuriem savu augstprātību vēršam. Šajā Gaismā ieraudzīt to, Kurš nāk, lai darītu mūs spējīgus šo Gaismu uztvert un reflektēt , tā pārradot mūsu vērtību par Pārvērtību. Jā, Adventa laiks ir gaidīšanas, pārdomu, pārvērtību un pārradīšanas laiks. Tas ir kā jauns attiecību laiks, kurā varam piedzīvot ārkārtīgi daudz, tas ir iespēju laiks, kurā iespējami jauni horizonti, jauni izaicinājumi, kas skar tavu izaugsmi, tavu attīstību ne tikai horizontāli  cilvēks – cilvēks, bet visbūtiskāk vertikāli cilvēks – Radītājs, kas atklājas Kristū, kura ienākšanu Pasaulē svinam Adventa laika beigās. Viņš ir tas, kuru mēs bieži atmetam kā lieku un nevajadzīgu, taču Viņš ir tas stūra akmens, kas satur mūsu dzīves ēku, caur Viņa attiecību prizmu mēs spējam pastāvēt un pārvarēt neiespējamo, pārvarēt paši sevi, pārvarēt šķēršļus un barjeras, savus “Ķīnas mūrus”. Lai svētīgs Tev, mans draugs, šis īpašais laiks! Lai mierpilns Tavs ceļš, lai Gaismas pielieta Tava dzīve, lai Dieva svētība un stiprinājums ejot cauri izaicinājumiem! Atrodi šo stūra akmeni!