Paldies par Jūsu aktivitāti, ieguldīto darbu un izrādīto atbalstu portālam Uzdevumi.lv 2020./2021. mācību gada I semestrī!